V Å R A  L E V E R A N S E R

Vi är brustabletten
på möten

Vi är helt och hållet projektorienterade och utgår från ett helhetsperspektiv. För oss är
det inte avdelningar eller verksamhetsområden som är i fokus, utan hur vi uppnår
bästa slutresultat för kunden.

En självklar strävan för oss är att ta energi- och miljöhänsyn hela vägen genom att
optimera resursutnyttjande och prestanda med så enkel teknik som möjligt. Det är
något som resulterar i kreativa lösningar och nytänkande, eller som vi uttrycker det,
relevanta projekt.

Vi strävar framåt och tar oss dit genom att bygga på våra erfarenheter och bevara vår
trygghet. Vi utvecklas idag både i nybyggnation, förvaltning, installationsteknik,
energi & miljö i och omkring bygg och fastighet.

Vi vill komma i kontakt med dig som också brinner för att vara i händelsernas
centrum och som vill vara en del av ett spännande och utvecklande företag. Vi
kommer bra överens, och du är halvvägs inne, om du har hjärtat på rätt ställe och
glimten i ögat. Tillsammans ser vi till att hitta en plats i laget för dig som stämmer
överens med din bakgrund, erfarenhet, kunskap och strävan.

Låt oss utmana varandra.

Hör av dig.

Sektorer

Vi utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Tack vare vår djupa
förståelse för lokalsamhället, talanger i världsklass och ett proaktivt ledarskap kan vi planera, utforma, hantera och
konstruera långvariga och effektiva lösningar på unika, komplexa problem. 

Kontor

Bostäder

LSS

Industri

Skolor

Hotell

Lager

Hälso- och sjukvård

Laboratorier

Tjänster

Vi är helt och hållet projektorien­terade och utgår från ett helhetsperspektiv. För oss är det inte avdelningar eller verksamhetsområden som är i fokus, utan hur vi uppnår bästa slutresultat för kunden.

Installations-projektering

Vi har lång erfarenhet inom grenarna luftbehandling, värme, kyla, sanitet, gas, tryckluft och energi. Vi hanterar uppdrag i samtliga skeden i byggprocessen, från idé-/utredningsskede och förstudier via programhandlingar till projekteringsfas. Våra projekt omfattar såväl mindre ombyggnadsprojekt som stora utvecklingsprojekt och nyproduktioner.

sprinkler-projektering

Vi hjälper dig med sprinklerprojektering så som: Förstudie, sprinklerutredning, beskrivning, hydrauliska beräkningar, prov, granskning av handlingar, sprinklerritningar, orienteringsritningar, serviceritningar mm. Vi är fristående från såväl tillverkare som leverantörer och därmed inte låsta vid annat än vår egen devis att leverera relevanta lösningar. Vi har certifierade ingenjörer enligt SBSC Behörig ingenjör vattensprinkler.

grön projektledning

Vi assisterar dig från början till slut för optimal resurs- och miljöprestanda. Att knyta ihop slutanvändare, teknik, kostnad och resurser är för oss helt självklart. Energi- eller miljösamordning handlar för oss om att producera resurssmart. Vi hjälper dig också med miljöcertifiering i Miljöbyggnad eller Breeam.

teknisk projektledning

Vi agerar som installationssamordnare och installationsledare under projekterings- och byggskedet där vi knyter ihop vårt tekniska kunnande med projektledning, resurser och kostnad. Besiktningsuppdrag och kostnadskalkylering är också något vi har stor erfarenhet av.

relevant teknik

Beräkningar, simuleringar, kalkylering, mätning och OVK är sådant vi inkluderar i projektet eller gör som fristående specialistdelar. Alldeles oavsett, testa oss!

teknisk organisation

Vill du ha stöttning i att ta hand om teknik, miljö, energi eller kvalitetsfrågor i din organisation? Vi har erfarenhet av strategisk ledning, organisation och ledningssystem i både kvalitet och miljö. Dessutom försöker vi alltid göra saker enkla och rakt på sak, det är så vi försöker vara – relevanta.

utbildning & workshop

Känner du ett behov av kunskap eller ett bollplank i en diskussion?

Vi sätter gärna ihop ett förslag!

RELEVANT FASTIGHET

Oavsett om du vill ha stöd i utredningen, strategin,  punktinsatsen eller i driften av din fastighet är det rätt startpunkt att kontakta oss som för stöttning hela vägen, vi är bara beroende av en sak – ditt förtroende. Med det följer vi dig hela vägen, inte bara i vissa delar som vi tycker är intressanta, vi täcker  in allt från första frågan till drift och uppföljning via den konkreta entreprenaden.

LÄS MER

Utvecklas med oss

Vi är intresserade av olika bakgrunder och
kompetenser så länge du vill vara med och skapa
ett fantastiskt företag!

Referenser

 

The Point

 

Plats: Malmö
Projekttyp: Kontorsbyggnad, 11 minuter från Kastrup
Status: pågående

 

MAX IV

 

Plats: Lund
Projekttyp: Forskning och kontor
Status: pågående

 

BY 57 Servicebyggnad

 

Plats: Malmö
Projekttyp: Servicebyggnad, yta ca 27000 m2
Status: pågående

Fri support på levererade handlingar

Vi är så säkra i vår process och så trygga i vår leverans att vi alltid erbjuder fri support på samtliga levererade handlingar.