The Point

Plats: Malmö
Projekttyp: Kontorsbyggnad, 29 våningar, 11 minuter från Kastrup
Status: pågående

Projektbeskrivning

I nära samarbete med entreprenör projekterar vi mycket av installationstekniken. The Point är den sista etappen i projektet Point Hyllie. The Point i Hyllie sticker både upp och ut. Nu när höjden, på 110 meter, är nådd känner vi både glädje och stolthet över Malmös nya landmärke – det högsta renodlade kontorshuset i Öresundsregionen, en unik byggnad på tröskeln till resten av världen.

På tröskeln till resten av världen

Det har länge ansetts vara lite osvenskt att sticka ut. Numera vågar vi dock visa de svenska framfötterna lite oftare. Med regionens högsta, renodlade kontorsbyggnad har vi också vågat slå fast att premium är den kvalitativt lägsta nivå vi har på byggmaterial, inredning och annat av fysisk karaktär. Ett hus som sticker upp högst måste också sticka ut på övriga sätt.