A R B E T S P R O C E S S

Såhär gör vi det svåra enkelt

Vi sätter prestige i att göra det svåra enkelt. Projektering och ritningar är några av våra verktyg, mycket är tekniskt
avancerat men kan förklaras enkelt i form av pris, påverkan och resursprestanda.Genom att sätta ihop olika
projektgrupper med många olika kompetenser låter vi de olika delarna i projektet samverka till en optimal helhet,
där risk- och resurshantering är en naturlig process, precis som energi- och miljöhänsyn. Dessutom är det ju så att
det man tycker är kul blir man ofta bra på!

Samarbete

 

Goda förutsättningar för ett samarbete med våra kunder och projektkollegor är såklart en grundförutsättning men inte alltid självklart. Vi sätter prestige att alltid bidra till våra uppdrags helhet genom att förknippas med en proaktivitet, ett engagemang utöver det vanliga och ett lösningsorienterat leende.

Projekt handlar om samverkan mot ett gemensamt mål och vi är helt medvetna om att ett projekt ofta har ett liv både före och efter vår medverkan!

Tillgänglighet

 

En ibland stressig vardag, ändrade förutsättningar och intensivt konstruktivt arbete till trots, vi har lovat oss själva att alltid sträva efter att vara den tillgängliga konsulten. Om vi inte svarar ska vi åtminstone lämna besked. Tydliga besked är i och för sig det vi lever av, ju.

Support

 

Det vi levererar ska vara rätt. Något annat faller ju på sin egen orimlighet givetvis. Vi är så trygga i att det vi levererar är rätt så att vi alltid erbjuder fri support. Det ska vara rätt och skulle det mot förmodan inte vara helt perfekt i dina ögon ska vi reda ut det.

”Att få utnyttja sin kunskap och erfarenhet till att i slutänden stå med en nöjd kund är målet med projektet. Om man dessutom tillfört en enkelhet och förståelse är dagen fulländad!”
/ Krister Nilsson

UNDERRUBRIK

A R B E T S M E T O D

Ett relevant team för varje projekt

Alldeles oavsett hur vi tillsammans kommer fram till att sätta ihop den bästa projektgruppen kan du vara helt trygg i att alla av oss har tillgång till alla av oss. Alltid. Transparens gäller inte bara internt utan i projekt har vi alltid tillgång till både information, kunskap och allas erfarenhet. Det är så vi funkar. Tillsammans. Det är så vi är. Prestigelösa.