Våra tjänster

Vi är helt och hållet projektorien­terade och utgår från ett helhetsperspektiv. För oss är det inte avdelningar eller verksamhetsområden som är i fokus, utan hur vi uppnår bästa slutresultat för kunden.

Installations-projektering

Vi har lång erfarenhet inom grenarna luftbehandling, värme, kyla, sanitet, gas, tryckluft och energi. Vi hanterar uppdrag i samtliga skeden i byggprocessen, från idé-/utredningsskede och förstudier via programhandlingar till projekteringsfas. Våra projekt omfattar såväl mindre ombyggnadsprojekt som stora utvecklingsprojekt och nyproduktioner.

sprinkler-projektering

Vi hjälper dig med sprinklerprojektering så som: Förstudie, sprinklerutredning, beskrivning, hydrauliska beräkningar, prov, granskning av handlingar, sprinklerritningar, orienteringsritningar, serviceritningar mm. Vi är fristående från såväl tillverkare som leverantörer och därmed inte låsta vid annat än vår egen devis att leverera relevanta lösningar. Vi har certifierade ingenjörer enligt SBSC Behörig ingenjör vattensprinkler.

grön projektledning

Vi assisterar dig från början till slut för optimal resurs- och miljöprestanda. Att knyta ihop slutanvändare, teknik, kostnad och resurser är för oss helt självklart. Energi- eller miljösamordning handlar för oss om att producera resurssmart. Vi hjälper dig också med miljöcertifiering i Miljöbyggnad eller Breeam.

teknisk projektledning

Vi agerar som installationssamordnare och installationsledare under projekterings- och byggskedet där vi knyter ihop vårt tekniska kunnande med projektledning, resurser och kostnad. Besiktningsuppdrag och kostnadskalkylering är också något vi har stor erfarenhet av.

relevant teknik

Beräkningar, simuleringar, kalkylering, mätning och OVK är sådant vi inkluderar i projektet eller gör som fristående specialistdelar. Alldeles oavsett, testa oss!

teknisk organisation

Vill du ha stöttning i att ta hand om teknik, miljö, energi eller kvalitetsfrågor i din organisation? Vi har erfarenhet av strategisk ledning, organisation och ledningssystem i både kvalitet och miljö. Dessutom försöker vi alltid göra saker enkla och rakt på sak, det är så vi försöker vara – relevanta.

utbildning & workshop

Känner du ett behov av kunskap eller ett bollplank i en diskussion?

Vi sätter gärna ihop ett förslag!

RELEVANT FASTIGHET

Oavsett om du vill ha stöd i utredningen, strategin,  punktinsatsen eller i driften av din fastighet är det rätt startpunkt att kontakta oss som för stöttning hela vägen, vi är bara beroende av en sak – ditt förtroende. Med det följer vi dig hela vägen, inte bara i vissa delar som vi tycker är intressanta, vi täcker  in allt från första frågan till drift och uppföljning via den konkreta entreprenaden.

LÄS MER

Några av våra samarbeten

Träffa våra specialister

Här hittar du mer om oss samt kontaktuppgifter