MAX IV

Plats: Lund
Projekttyp: Forskning och kontor
Status: pågående

Projektbeskrivning

Vi har under flera år haft, och har, uppdrag i anläggningen, både ny och ombyggnader i och omkring strålrören.

Vid MAX IV kan man undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare har kunnat göra. Forskare inom t.ex. biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, teknik och medicin har användning av tekniken. Tekniken ger möjlighet till nya upptäckter och produkter inom exempelvis material, medicin och miljö. Den största delen av den forskning som sker vid anläggningen är dock grundforskning där man söker svar på frågan varför atomer formar molekyler och kristaller över huvud taget.

MAX-lab hyste acceleratorerna MAX I, II och -III.

MAX IV-anläggningen bygger på ny teknik och vetenskapliga teorier som har utvecklats vid lundabaserade MAX-lab under flera decennier (tidigt 80-tal).

På MAX IV finns tre acceleratorer, en linjäraccelerator och två lagringsringar. Den stora ringen har en omkrets på 528 meter, i storlek med Colosseum i Rom.

I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Vid avböjningen avger elektronerna synkrotronljus som är ett oerhört intensivt ljus i våglängder från ultraviolett till hårdröntgen. Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som experimenten sker.

MAX IV-anläggningen räknar med att 2000 tillresta forskare från hela världen kommer att göra sina experiment på anläggningen. Runt 250 personer kommer att arbeta på anläggningen när den är fullt utbyggd.